Предложение от група адвокати относно Наредба за изменение на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения

01.06.2018

Предложение от група адвокати относно Наредба за изменение на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения


Предложение от адв. Ивайло Маджуров, член на АК - София, относн Проект за изменение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

30.05.2018

Предложение от адв. Ивайло Маджуров, член на АК - София, относн Проект за изменение на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждени...


Становище от адв. Явор Харизанов относно проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

29.05.2018

Становище от адв. Явор Харизанов относно проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнагра...


Становище от адвокатско дружество "Фотева, Танев, Минчев" относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за аминималните адвокатски възнаграждения

16.05.2018

Становище от адвокатско дружество "Фотева, Танев, Минчев" относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за аминималните адвокатски възнагражден...


Становище на Съвета на Адвокатската колегия - Пазарджик

11.05.2018

Становище по предложението, изготвено от адв. Даниела Минева относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4


Становище от адв.Иван Чолаков - председател на Адвокатската колегия - Благоевград

10.05.2018

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Ивайло Данов - председател на Софийската адвокатска колегия

10.05.2018

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокатите


Становище от адв.Даниела Минева - председател на Адвокатската колегия - В. Търново

10.05.2018

Становище относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Висшия адвокатски съвет за обучение и квалификация на адвокаатите


Становище от УС на ЦОА "Кръстю Цончев" по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

09.05.2018

Становище по предложения за обществено обсъждане проект на НИД на Наредба № 4


Проект на Наредба за изменение на Наредба No 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

30.04.2018

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, да предоставят предложения и становища по публик...
© 2019 Висш адвокатски съвет

site.cookie-title

site.cookie-body