Комисия по правни въпроси към ВАдвС

Комисията e постоянно действащ, помощен орган към ВАдвС без статут на самостоятелно юридическо лице, създаден на основание на чл. 119, ал. 2 от Закон...© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни