Комисия по правни въпроси към ВАдвС

Комисията e постоянно действащ, помощен орган към ВАдвС без статут на самостоятелно юридическо лице, създаден на основание на чл. 119, ал. 2 от Закон...© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни