Кун Ленардс с председателя на ВАдвС Ралица Негенцова
Кун Ленардс с председателя на ВАдвС Ралица Негенцова

„ЕС е еволюира от икономически съюз в пространство без вътрешни граници и затова е изключително важно България и Румъния да станат част от Шенген“, каза съдия Ленартс. А солидарността е основна негова ценност и трябва да я пазим, каза още той.

Събитието уважиха заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев, вицепремиерът Екатерина Захариева, Александър Арабаджиев – съдия в Съда на ЕС, Александър Корнезов – съдия в Общия съд на ЕС, първият български генерален адвокат в СЕС проф. Евгени Танчев, проф. Снежана Начева. В препълнената зала „Сердика“ бяха още членове на Висшия адвокатски съвет и другите висши органи на адвокатурата, представители на адвокатските съвети от цялата страна, народни представители, множество съдии и преподаватели.

Специално приветствие до Висшия адвокатски съвет и участниците в конференцията отправи министър-председателят Бойко Борисов.

„За мен е особена чест да открия това изключително събитие, което ще бъде от значение не само за юридическата общност в страната, но ще има своето отражение в инициативите на законодателната и изпълнителната власти, и то в навечерието на българското европредседателство“ – с тези думи председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова откри конференцията. „Съдържанието на отделните доклади е плод на усилията на множество практикуващи юристи, чиято цел е била както да отправят критичен поглед към изминалите години, така и да посочат констатирани дефицити при прилагане правото на Европейския съюз“, каза още тя.

„ЕС не е само фондове и бюрокрация. Неговото основно постижение е, че човешките права и върховенството на правото не отстъпват пред нито един финансов интерес. Очакванията към Съда в Люксембург за Брекзит са изключително високи. Винаги след съществени кризи ЕС излиза с нови интеграционни политики. Заедно може да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени в момента“ – това пък каза вицепремиерът Екатерина Захариева и допълни: „Неслучайно това е и девизът на нашето Председателство. България беше една от трите държави, които инициираха Европейската прокуратура, затова нека да имаме самочувствие“.

На съда на Европейския съюз са предоставени ясно определени правомощия, които се упражняват в рамките на производството по постановяване на преюдициално заключение, както и по различни видове искове и жалби. Той упражнява контрол за спазване от държавите членки на задълженията им по правото на Съюза. СЕС има изключителната компетентност да се произнася по жалбите, подадени от държава членка срещу Европейския парламент и/или срещу Съвета (с изключение на актовете на Съвета в областта на държавните помощи, дъмпинга и изпълнителните правомощия) или подадени от една институция на Съюза срещу друга.

Съдът е съставен от 28 съдии и 11 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват съответните функции.

В програмата на конференцията са включени теми като „Митническо облагане“ „Социално право и право на интелектуалната собственост на ЕС“, „Защита на конкуренцията“, „Околна среда“, „Съдебен контрол над усвояването на европейските фондове“ и др.

Конференцията приключи с обобщаване на основните изводи и препоръки относно прилагането на правото на ЕС в България. Всички доклади и пълния текст на лекцията на Коен Ленартс ще бъдат събрани в специално издание от конференцията.

След лекцията си в сградата на президентската институция Кун Ленартс обсъди с държавния глава политиката на сближаване между отделните държави членки.