На заседанието си Висшият адвокатски съвет прие и да открие процедура за иницииране на искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, като противоречащи на чл. 134 от Конституцията. Срокът за подготовка и изпълнение на това решение е до заседанието, което трябва да се проведе на 18.09.2020 г.

Един от мотивите е свързан с разбирането, че спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не може да засяга по какъвто и да било начин прилагането на принципа на професионалната тайна, в случая с адвокатите – адвокатската тайна.

Припомняме, че при извършената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм беше очертана рамката в Европейския съюз, относно борбата с изпирането на пари. Според нея индивидуалният адвокат не може да разполага с инструментариума, присъщ например на финансовите институции, както и на лицата, на които държавата е възложила със закон изпълнението на определени властнически функции – нотариуси, ЧСИ и пр.

Висшият адвокатски съвет, в изпълнение на задължението си по чл. 100 от ЗМИП, извърши секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в която бяха отчетени нивото на риска в дейността на адвокатите към изпирането на пари, критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти. Висшият адвокатски съвет отчете, че адвокатите са потенциално уязвими от това да бъдат използвани и така неволно да подпомагат дейностите на престъпниците в прането на пари.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Още по темата: https://news.lex.bg/%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82/

https://offnews.bg/temida/advokaturata-prashta-v-ks-zadalzheniata-na-advokatite-sreshtu-praneto-734402.html

http://defakto.bg/2020/08/10/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd/

https://legalworld.bg/okonchatelno-advokatite-shte-oceniavat-klientite-si-za-riskove-ot-prane-na-pari-pri-finansovi-sdelki