Ден на адвокатската професия в Сърбия - гр. Белград

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Общо събрание на адвокатите от страната

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Общо събрание


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Постоянен комитет на ССВЕ - гр. Виена, Австрия

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Международна дейност


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Общи събрания на АК в страната

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Изпит по френски/английски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатската колегия

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Уважаеми колеги, С писмо, вх. №462/13.02.2020 г. на ВАдвС, Парижката адвокатска колегия ни уведомява, че организира Международен стаж за млади адвок...


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет-2019 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


ВАС отмени цялата наредба с образците в заповедното производство

Актуално / В медиите

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за изда...


При срещата на КНК във Враца: Час по-скоро са нужни законодателни промени

Актуално / Новини • Актуално / Събития

При сега действащата нормативна уредба компетентните да упражняват дисциплинарна дейност органи в адвокатрата често за безсилни. Затова час по-скоро с...


Брой 12/декември 2019

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Можете да се запознаете с отчетите за 2019 г. на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет, за предст...Годишен финансов отчет за дейността на ВАдвС за финансовата 2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 01.01.2019 г. - 22.02.2020 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни