АК - Бургас беше домакин на втората среща на Комисията по нелоялната конкуренция

Висш адвокатски съвет / Комисия по нелоялна конкуренция

Втора поредна среща проведе Комисията по нелоялна конкуренция, създадена от Висшия адвокатски съвет.Домакин беше адвокатската колегия в Бургас, а в ср...


Становище по конституционно дело №12 / 2019 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №12 / 2019 г., образувано по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване н...


Становище по тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:„При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасител...


Предложение до Председателя на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до председателя на Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело и приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: „От к...


Становище по тълкувателно дело №6/2019 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос: "Нищожен ли е ревизионен акт, издаден на регистрирано лице - получател...


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:"Откога започва да тече срокът за съставяне на акт за установяване на н...Започнаха срещите по проблемите, свързани с нелоялната конкуренция

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Първа среща/кръгла маса на Комисията по нелоялна конкуренция с адвокати от страната се проведе на 30.01.2020 г. Според приетия график от Висшия адвока...


Започнаха срещите по проблемите, свързани с нелоялната конкуренция

Висш адвокатски съвет / Комисия по нелоялна конкуренция

Първа среща/кръгла маса на Комисията по нелоялна конкуренция с адвокати от страната се проведе на 30.01.2020 г. Според приетия график от Висшия адвока...


Започват срещи с адвокатските колегии в страната по проблемите, предизвикани от нелоялната конкуренция

Актуално / Съобщения • Актуално / Събития

Уважаем колеги, На проведеното през 2019 година Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с което препоръча на Висшия адвокатски съвет „...


Срещи с адвокатските колегии в страната по проблемите, предизвикани от нелоялната конкуренция

Висш адвокатски съвет / Комисия по нелоялна конкуренция

Уважаем колеги,На проведеното през 2019 година Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с което препоръча на Висшия адвокатски съвет „да с...


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2020 ГОДИНАПриета с Решение № 2128 на Висшия адвокатски съвет /Протокол № 52/08.11.2019 г...


РАБОТНА СРЕЩА НА 23.01.2020 г.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения • Актуално / Събития

На 23 януари 2020 г. в залата на Висшия адвокатски съвет, в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а, се проведе среща между представители на Висшия адвокатск...


Оборудват 19 съдилища с техника за видеоконферентни връзки

Актуално / В медиите

Висшият съдебен съвет (ВСС) ще оборудва 19 съдилища в страната с техника за видеоконферентни връзки. Това става ясно от протокола от заседанието на Ко...


Всички адвокати ще трябва да подадат декларация, че познават правилата срещу прането на пари

Актуално / В медиите

Тази година всички 13 850 адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотврат...


bTV: Нова серия от консултации при президента за промени в Конституцията

Актуално / В медиите

Нова серия от консултации при президента за промени в Конституцията. Румен радев заяви, че целта на срещата му с Висшия адвокатски съвет е да се откри...


Румен Радев: Решенията за Конституцията трябва да вземаме сами

Актуално / В медиите

Президентът Румен Радев заяви, че при решенията за промени в Конституцията може да се изучава чуждия опит, но решенията трябва да се вземат от българс...


NOVA: Президентът се срещна с Висшия адвокатски съвет

Актуално / В медиите

Президентът няма да влиза в договорки за промени в Конституцията. Това обяви Румен Радев по време на срещата с Висшия адвокатски съвет.Според държавни...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни