Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2019 г.


Предложение до Председателя на Върховния касационен съд за допълване на тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Председателя на Върховния касационен съд за допълване предмета на тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГК на ВКС със следните въпроси: 1. Кои...


Адвокатурата настоява чрез ЗАНН да падне клеймото „вечен нарушител“

Актуално / В медиите

В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) да се предвиди процесуален ред за заличаване на последиците от наложените административни н...


Дневен ред на Общото събрание на адвокатите в страната - 22 и 23 февруари 2020г.

Актуално / Новини

Дневен ред на Общото събрание на адвокатите в страната - 22 и 23 февруари 2020г. в СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН


Дневен ред на Общото събрание на адвокатите в страната - 22 и 23 февруари 2020 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


Студенти от СУ станаха четвъртфиналисти в международно състезание по медиация

Актуално / В медиите

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ завоюва пореден успех на международно състезание по право – негови студенти достигнаха до четвъртфинал н...


Среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Пловдив

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Последна среща, поне според предварително одобрения график, проведе Комисията по нелоялна конкуренция. Въпреки добрата организация на домакините от Ад...
Изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


Среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Пловдив

Висш адвокатски съвет / Комисия по нелоялна конкуренция

Последна среща, поне според предварително одобрения график, проведе Комисията по нелоялна конкуренция. Въпреки добрата организация на домакините от Ад...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 21.02.2020 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 21.02.2020 г.


Международна дейност - 2013 г.

Календар / Международна дейност

04.12.2013 г. – 07.12.2013 г. – участие в откриване на съдебната година, гр. Париж, Франция27.11.2013 г. – 30.11.2013 г. – участие в 119-тото заседани...


Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на обявената дата - 22.02.2020 г. и при определения дневен ред

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Висшият адвокатски съвет взе решение, с което не уважи подадените жалби срещу избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС).В...


Делата срещу корекции на сметки за ток – в половин България така, в другата – иначе

Актуално / В медиите

Трябва ли да се докаже, че абонатът е манипулирал електромера си, за да може сметката му да бъде преизчислена заради неточно отчитане? Оказва се, че о...


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2019 г.

Висш контролен съвет / Отчети и доклади

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2019 г.


Коледа – официален празник

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни