Обсъждат отлагане на делата в цялата страна с един месец заради коронавируса

Актуално / В медиите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да препоръча на председателите на всички съдилища в страната да отложат редовните съдебни заседания з...ВКС ще тълкува приложението на Търговския закон и ЗТРРЮЛНЦ

Актуално / В медиите

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) по предложение на заместника на председателя и ръководител на Търговската колегия Дар...


Протокол № 57/14.02.2020 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 56/31.01.2020 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на чл. 208, ал. 1 и чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по...


Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 10.03.2020 г. от 09:30 ч.

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 10.03.2020 г., което ще се проведе от 09:30 часа в залата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. "...


3 март - Ден на Освобождението на България

Актуално / Новини

За поредна година отбелязваме 3 март - Националния празник на Република България. В деня, в който почитаме Освобождението на България, повече от всяк...


Декларация в защита на адвокатите и правото на защита на гражданите

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

ДЕКЛАРАЦИЯ Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се! Справедливостта, най-висша ценност на правовата държава и всяко цивилизовано...


ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 22 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Общо събрание / Протоколи от Общото събрание на адвокатите от страната

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 22 ФЕВРУАРИ 2020 г.


Протокол от Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 22.02.2020 г.

Актуално / Новини

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 22 ФЕВРУАРИ 2020 г.


Протокол № 58/21.02.2020 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 58/21.02.2020 г. от заседание на ВАдвС


Протокол № 57/14.02.2020 г. от извънредно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 57/14.02.2020 г. от извънредно заседание на ВАдвС


Протокол № 56/31.01.2020 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 56/31.01.2020 г. от заседание на ВАдвС


Общи условия за ползване на уебсайт vas.bg и правила за ползване на услуги чрез отдалечен достъп от уебсайт vas.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на уебсайт с адрес vas.bg от всеки един потребител и правила за ползване на предоставяните поср...


Декларация на Общото събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини

С пълно единодушие Общото събрание на адвокатите от страната, което се провежда днес, прие декларация, в която се казва:Ние, българските адвокати, чре...


Общо събрание на адвокатите от страната

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) и на 23.02.2020 г. (неделя), в гр. София, София Хоте...


Висшият адвокатски съвет внесе предложение за допълване предмета на ТД №5/2019 г. ОСГК на ВКС.

Актуално / Новини

След като е установил противоречие и по други въпроси, свързани с предмета на тълкувателно дело № 5 на Общото Събрание на съдиите от Гражданска колег...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни