Заседание на Висшия адвокатски съвет съвет в гр. Ловеч

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Дни на адвокатите"- съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Официален празник - Ден на славянската писменост участие в тържественото честване и поднасяне на венец от името на ВАдвС

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Пленарно заседание на ССВЕ - гр. Трогир, Хърватска

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Международна дейност


Конгрес на FBE - гр. Париж, Франция

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Международна дейност


Ден на храбростта

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Официален празник - Международен ден на труда

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Великден – официален празник

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Ден на Конституцията и юрист

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Обучения по изпълнение на Комуникационната стратегия

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Среща с председателите и секретарите на АС

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съветПостоянен комитет на ССВЕ - гр. Брюксел, Белгия

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Международна дейност


Заседание на Висшия адвокатски съвет

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет


Участие в тържественото честване и поднасяне на венец от името на ВАдвС

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни