„Очаква се случаите с насилие да бъдат докладвани на компетентните органи, а на пострадалите да се окаже и психологическа помощ“, заяви ръководителят на проекта адвокат Диляна Гитева.

В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн платформа, чрез която ще се осъществява първична правни помощ, като е предвидена и възможност консултации да се правят и на анонимни потребители.

Основната цел е да се подобри достъпът на хората, живеещи под прага на бедност до правна помощ, а също НБПП да разгърне обхвата на дейността, си за да стигне до тези групи.

„Ще работим за създаване на добър координационен механизъм за защита на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР. Засега в пилотните центрове, като целта е този механизъм да заработи в цялата страна“, обясни шефката на бюрото Наталия Илиева.

Заместник-омбудсманът Елена Чернева, която доскоро беше председател на НБПП, подчерта, че ще се търсят съвместни пътища и решения, които да доведат в дългосрочен план до устойчива промяна за защита правата на гражданите от уязвимите социални групи.


Източник: https://news.lex.bg/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb...