Протокол № 37/18.01.2019 г. от заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 36/11.01.2019 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2019 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Искане за обявяване на противоконституционност на §50 от ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за обявяване противоконституционност на §50 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното по...


Адвокатурата: Уволнението на митничари заради обвинение противоречи на Конституцията

Актуално / Новини

Новото изискване към митничарите да не са обвиняеми или подсъдими погазва правото на труд и презумпцията за невиновност и трябва да бъде обявено за пр...


Всеки председател на отделение във ВАС – със секретар. Понижаване в ранг за служители със слаба атестация

Актуално / В медиите

Към всеки председател на отделение да бъде разпределен секретар, а служителите да могат да бъдат не само повишавани в ранг, но и понижавани. Това са с...


Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани със ЗМИП

Актуално / Новини

Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани с изпълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Двата документа са, както следва:1...


ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА, гр. ПЛОВДИВ, 15.06.2019 г.

Актуално / Събития • Актуално / Новини

На Конференцията ще бъдат разгледани следните теми: „Правото и културното наследство” (първи панел) „Предложение за промени в процесуални закони...


Парламентът даде зелена светлина за обезщетяване на вреди от незаконни наредби

Актуално / В медиите

Гражданите и бизнесът да могат да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите, които са...


Обнародван e Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.

Актуално / Новини

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП). Законът влиза...


АДВОКАТУРАТА РАЗЯСНИ В СТАНОВИЩЕ ДО ВКС: Каква е разликата между предлагане и даване на подкуп

Актуално / Новини

Каква е разликата във формите на изпълнителното деяние между предлагане и даване на подкуп? Това е един от двата въпроса, по които предстои да се прои...


Представиха превод на български език на решения на Федералния конституционен съд

Актуално / Новини

Превод на български език на решения на Федералния конституционен съд беше представен днес в зала "Тържествена" на съдебната палата в София. Изданието...


Висшият адвокатски съвет инициира среща в Окръжен съд - Благоевград по проблеми с прилагането на Закона за правната помощ

Актуално / Новини

По инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд – Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Национал...


24 май

Календар / Други събития

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 31.05.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 31.05.2019 г.


Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 44/17.05.2019 г. от заседание на ВАдвС


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 01.06.2019 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Устният изпит ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Кореком").


Списък на кандидатаите за изпита за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит на 01.06.2019 г.

Актуално / Новини

Устният изпит ще се проведе на 1 юни 2019 г. от 9.00ч. в сградата на ВАдвС, в гр. София, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4 (сградата на "Кореком").


ВАдвС категорично: Процедури по доброволно събиране на вземания не могат да бъдат предмет на уредба от ГПК

Актуално / В медиите

Предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители да се възлага на съдебните изпълнители доброволно извънсъдебно събиране на вземания до разме...


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни