Брой 8/м. август 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


В памет на Илия Цанов

Актуално / Новини

В ПАМЕТ НА ИЛИЯ ЦАНОВ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИПрез юли и август 2016 г. се навършват 140 години от проведените в...


Становище НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Актуално / Новини

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на З...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 22.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Правила за работа на Комис...


Отказ за вписване на Зорница Димитрова

За председатели на АС / Откази за вписване


Отказ за вписване на Тодор Тодоров_АС-Варна

За председатели на АС / Откази за вписване


Брой 7/м. юли 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 08.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,в който са поканени да уча...


Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала

Актуално / Новини

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на про...


За проведената Национална конференция на българската адвокатура

Актуално / Новини

На 18 юни 2016 г. (събота) в х-л "Интернационал" в к.к. „Златни пясъци“ се проведе организираната от Висшия адвокатски съвет с п...Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет за 17.06.2016 г. във Варна („Златни пясъци“)

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятие от 03.06.2016 г. до 17.06.16 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главният секретар...


Семинар на тема: „Медицинската отговорност – две години по-късно“

Актуално / Новини

Програмата на Семинара можете да видите ТУКВенци и цветя пред паметните плочи на Илия Цанов в София и Русе

Актуално / Новини

На 02.06.2016 г., непосредствено преди да прозвучат сирените в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, от името...


Брой 6/м. юни 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни