За дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок

Актуално / Новини

На 22.04.2016 г. Висшият адвокатски съвет прие следното решение №1784:След влизане в сила на решението на дисциплинарния съд, с което се налага наказа...


Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

Актуално / Новини

На 20.05.2016 г. с Решение №1873 Висшият адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента пр...


Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 3 юни 2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятие от 20.05.2016 г. до 03.06.2016 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Финанс...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 4 юни 2016 г. от 9.00 ч. в гр. София, ул. „Цар „Калоян“ № 8, ет. 4

Актуално / Новини

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВАБУРГАС1. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВВАРНА1. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ 2. ИВАНИНА АТАНАСОВА ВЛАХО...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22.05.2016 г., при условията на предварително публикуваното обявление.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22.05.2016 г., при у...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22 май 2016 г., при условията на предварително публикуваното обявление. Регистрация от 13.00 ч. Начало – 14.00 ч.

Актуално / Новини

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА2. РАДОСЛАВ ВЛАДКОВ БАНГЕЕВБУРГАС1. ДИАНА ПЕТРОВА ХИТОВА2. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВ3. МАРИАНА З...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.05.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.04.16 г. до 20.05.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Разглеждане на жалба срещу решенията п...


Висшият адвокатски съвет спря изпълнението на решения на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатската колегия – Благоевград, проведено на 23.04.2016 г.

Актуално / Новини

С решение на Висшия адвокатски съвет от 12 май 2016 г. на основание чл. 85, ал. 3 от Закона за адвокатурата е спряно изпълнението на следните решения,...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - май 2016 г.

Актуално / Новини

Списъка можете да видите ТУК


Разпределение на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - май 2016 г.

Актуално / Новини

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 21 май (събота) 2016 г. от 9,00 часа (регистраци...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАС на 12.05.2016 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,На 12 май 2016 г. от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Висшия адвокатски съветвъв връзка с искане за спиране на изпълнени...


Брой 5/м. май 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.

Висш дисциплинарен съд / Решения по чл.144 ЗА

РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.16 април - Ден на Конституцията и юриста

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съветпоздравява българските адвокати и юристите от всички правни професии с деня наКонституцията и юриста - 16-ти априлНека всички...


Дневен ред за заседанието на ВАС за 22.04.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 18.03.16 г. до 22.04.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...


Отказ за вписване - Венко Павлов

За председатели на АС / Откази за вписване


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати пролетна сесия - май 2016 г.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 21, 22 май и 4 юни 2016 г.


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни