Комисия за социална политика и финансово подпомагане

Висш адвокатски съвет / Комисии ВАдвСВаля Гигова: Законът за колекторите има сериозни недостатъци

Актуално / В медиите

Парламентът прие на първо четене проекта на закон за колекторските фирми (Закон за събиране на вземания по потребителски договори), но това стана при...


Висшият адвокатски съвет и Националното бюро за правна помощ почетоха Илия Цанов, Христо Ботев и загиналите за свободата на България

Актуално / В медиите

Потомък на шишмановците, защитник на ботевите четници, бележит родолюбец, висш държавен чиновник и дипломат, министър на външните работи в правителств...


Национална конференция отново събра българската адвокатура

Актуално / Новини

Днес, 04.06.2022 г., българската адвокатура отново е заедно. След близо двугодишно принудително прекъсване заради COVID-пандемията, висшите органи и п...


Висшият адвокатски съвет поздрави bTV Media Group

Актуално / Новини

Поздравителен адрес до bTV Media Group по повод рождения ден на медиата изпрати председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев. В нег...


Пролетна национална конференция на българската адвокатура, 4 юни 2022 г., гр. Сандански, на тема : „Отговорността за разноски в контекста на адвокатското възнаграждение“

Календар / Национални конференции

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 4 юни 2022 г., в гр. Сандански, ще се проведе Пролетната национална конференция на българската адвокатура на тема: „Отговорността...


Протокол № 18/19.05.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 18/19.05.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - пролетна изпитна сесия - 2022 г.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Изпитната комисия за провеждането на пролетната изпитна сесия на 2022 г., определя следните условия за преглед на изпитните раб...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 22.05.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2022 г., ОТ 09:00 ч.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,Устният изпит на пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2022 г. ще се проведе на 11.06.2022 г., събота, от 09.00 ч...


Адвокатурата влезе в спор с парламента заради законната лихва

Актуално / В медиите

Намаляването на законната лихва за забава чрез изменения в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е ненужно и ще създаде проблеми. Това заявява Вис...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 03.06.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 03.06.2022 г. в гр. Сандански


Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Актуално / Новини

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специа...


Дискусия по въпросите за отговорността на държавата и общините за вреди проведоха в Пловдив

Актуално / Новини

Научно-практическа дискусия на тема „Отговорността на държавата и общините за вреди“ се проведе в Пловдив днес, 26 май. Домакин беше Висшето училище п...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни