Адвокатурата събира науката, практиката и законодателя на дискусия за собствеността и нейните ограничения

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) събира водещи представители на науката и практиката и народни представители, за да обсъдят дали след 70 години действ...


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.04.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.04.2022 г.


СЮБ до управляващите: Юристи от всички власти, науката и практиката да разработят концепция за бъдещето на правосъдието

Актуално / Новини

Юристи от всички власти, представители на правната доктрина и на практиката да се обединят в няколко екипа, които да разработят ясна концепция за разв...


Ден на отворените врати на българската адвокатура

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, По повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Висшият адвокатски съвет организира Ден на отворените врати на българската ад...


Нова телевизия: Адв. Йордан Минчев е на 93 години

Актуално / В медиите

Тази неделя рубриката "Нищо лично" на "Нова телевизия" ни среща с един мъж, който добре помни края на Втората световна война. И след това минава с дос...


Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 15/28.03.2022 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


ВАдвС: Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

Актуално / Новини

При незаконно уволнение държавните служители, полицаите и военните имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за...


Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №21/2021 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на пр...


Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 14/17.03.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Публична покана относно изработване на адвокатски карти

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти относно предоставяне на следната услуга: „Отпечатване на адвокатски...


Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2021 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:„Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение на неимуще...


Дневен ред за извънредно онлайн заседание на ВАдвС на 28.03.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно онлайн заседание на ВАдвС на 28.03.2022 г.


Брой 2/февруари 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2022 г.

Общо събрание / Протоколи от Общото събрание на адвокатите от страната • Общо събрание / ОСАС-2022


ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 26.02.2022 г.

Общо събрание / ОСАС-2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Видеозаписът от проведеното на 26 февруари 2022 г. Общо събрание на адвокатите от страната, можете да гледате приложен по-долу.ВИСШ АД...


Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С настоящото Ви уведомяваме, че Немската Фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и...


Протокол № 13/25.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 13/25.02.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


И председателят на Парламента се включи в ски състезанието на СК „Адвокат“ (обновена)

Актуално / Новини

В истински спортен празник се превърна първата по рода си от много време насам ски вечер, организирана от спортен клуб "Адвокат". Състезанието стартир...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни