Програмата в деня на конференцията 04.06.2022 г. – Събота:

8.30 ч. – 9.00 ч. - Регистрация на участниците в Националната конференция

9.00 ч. – 9.30 ч. - Откриване на конференцията, приветствия:

  • Встъпителни думи на Председателя на Висшия адвокатски съвет;
  • Приветствие от Областния управител на Област Благоевград;
  • Приветствие от кмета на гр. Сандански;
  • Приветствие от Председателя на ОС – Благоевград;
  • Приветствие от председателя на АК – Благоевград.

9.30 ч. – 14.00 ч. - Национална конференция на българската адвокатура:

9.30 ч. – 10.30 ч. Първи панел - Обща постановка на въпроса за отговорността за разноски – Диспозитивното начало. Доказване на разноските. Възражението за прекомерност. Проблеми на Наредба №1/09.07.2004 г. и нуждата от промяна.

Модератор: д-р Ивайло Дерменджиев, председател на ВАдвС

Участници: 09.30 ч. – 09.45 ч. - д-р Анастас Пунев, адвокат

09.45 ч. - 10.00 ч. - Иван Георгиев, адвокат

10.00 ч. – 10.15 ч. - Жана Кисьова, адвокат

10.15 ч. – 10.30 ч. - Дискусия. Предложения.

10.30 ч. – 10.45 ч. - Кафе-пауза


10.45 ч. – 12.15 ч. Втори панел - „Отговорността за разноски в отделните производства. Проблемите в уредбата на Наредба №1/09.07.2004 г. и нуждата от промяна“

Модератор: адв. Валя Гигова, заместник-председател на ВАдвС

11.00 ч. – 11.15 ч.. - Отговорността за разноски в исковия процес – адвокат Красимира Иванова, член на ВАдвС

11.15 ч. – 11.35 ч. - Отговорността за разноски в административното производство – адвокат Тодор Табаков и адвокат Петър Славов относно административно-наказателното производство

11.35 ч. - 11.45 ч. - Отговорността за разноски в производствата по СК и ЗН – адвокат Димитрина Герганова

11.45 ч. - 12.00 ч. - Отговорността за разноски по ЗОДОВ и в Наказателното производство – адвокат Иглика Василева

12.00 ч. - 12.15 ч. - Дискусия. Предложения.

12.15 ч. – 12.30 ч. - Кафе-пауза


12.30 ч – 14.00 ч. Трети панел - „Проблеми на адвокатските съвети с определяните възнаграждения на особените представители, назначавани по реда на ГПК”

Модератор: адв. Ина Лулчева, заместник-председател на ВАдвС

адв. Стефан Марчев, председател на АК – София

адв. Веселка Коева, председател на АК – Велико Търново /евентуално - Плевен/

адв. Караманолов, председател на АК – Кърджали /евентуално – Смолян /

Дискусия. Предложения.

14.00 ч. - Закриване на конференцията