Наталия Илиева - председател на НБПП и Красимир Недев - член на Висшия адвокатски съвет