ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ

ПО ВЪПРОСИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ


30 ЯНУАРИ 2020 г.- от 13,00 часав гр. СОФИЯ - за адвокатите от АК София, АК Перник, АК Кюстендил, АК Благоевград.

6 ФЕВРУАРИ 2020 г.- от 13,00 часав гр. БУРГАС- за адвокатите от АК Бургас, АК Ямбол , АК Сливен.

7 февруари 2020 г.- от 13,00 часав гр. ШУМЕН- за адвокатите от АК Шумен, АК Търговище , АК Варна, АК Добрич, АК Разград, АК Русе, АК Силистра, АК В.Търново.

12 ФЕВРУАРИ2020 г.- от 13,00 часав гр. ВРАЦА- за адвокатите от АК Враца, АК Монтана, АК Видин, АК Плевен, АК Габрово, АК Ловеч.

17 ФЕВРУАРИ 2020 г.- от 13,00 часав гр. ПЛОВДИВ- за адвокатите от АК Пловдив, АК Смолян, АК Ст.Загора, АК Хасково, АК – Пазарджик.