04.12.2013 г. – 07.12.2013 г. – участие в откриване на съдебната година, гр. Париж, Франция

27.11.2013 г. – 30.11.2013 г. – участие в 119-тото заседанията на комитетите и в Пленарната сесия на Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел (ССВЕ), гр. Брюксел, Белгия

21.11.2013 г. – 22.11.2013 г. – тържествени чествания на 125 годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите с международно участие, гр. София

19.11.2013 г. – 21.11.2013 г. – участие в 48-та среща на лицата за контакт на мрежата, гр. Брюксел, Белгия

06.11.2013 г. – 11.11.12013 г. – участие в Годишната конференция на Международната адвокатска асоциация (IBА), гр. Бостън, САЩ

31.10.2013 г. – 03.11.2013 г. – участие в 13-та Конференция на Европейската адвокатска професия, гр.Берлин, Република Германия

29.10.2013 г. – 04.11.2013 г. – участие в 57-я конгрес на Международния адвокатски съюз (UIA), гр.Макао, Китай

16.10.2013 г. – 20.10 2013 г. – участие в колоквиум на тема: „Адвокатите – значими участници в европейското правосъдие”, организиран от делегацията на френската адвокатура към ССВЕ, гр.Брюксел, Белгия

02.10.2013 г. – 06.10.2013 г. – участие в международния семинар на Средиземноморската комисия на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) на тема: „Адвокатът – ключов играч в арбитража и в начините на алтернативно уреждане на конфликтите”, гр. Казабланка, Мароко

26.09.2013 г. – среща с представители на Висшия адвокатски съвет на Република Сърбия, гр. Видин.

26.09.2013 г. – 28.09.2013 г. – за участие в 47-та среща на лицата за контакт на мрежата, гр. Брюксел, Белгия

19.09.2013 г. – 23.09.2013 г. – участие в работното заседание на ръководството на международния адвокатски съюз (UIA), гр.Ница, Франция

11.09.2013 г. – 14.09.2013 г. – участие в заседание на Постоянния комитет на Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел ССВЕ, гр. Загреб, Република Хърватска

24.09.2013 г. – среща с френски представители за възможността за участие на адвокати при подготовката на експертизите

06-09.02.2013 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ, гр. Виена, Австрия

17.06.2013 г. – среща с Ненад Яничевич – регионален секретар на UIA с оглед възможността за кандидатстване на съвета за организатор на конгрес на UIA в България и необходимите предпоставки за това

17.05.2013 г. – 19.05.2013 г. – участие в 58-та годишна сесия на Македонската адвокатска колегия, гр.Скопие, Република Македония

18.04.2013 г. – 20.04.2013 г. – участие в срещата с Висшия дисциплинарен съд на сръбската адвокатура, гр.Белград, Сърбия

29.04.2013 г. – 01.05.2013 г. – участие в 44-та среща на лицата за контакт на мрежата, гр. Брюксел, Белгия

18.04.2013 г. – 21.04.2013 г. – участие в среща с Висшия дисциплинарен съд на Сръбската адвокатура и участие в Конференцията за правна помощ, гр. Белград, Република Сърбия

01.03.2013 г. – 03.03.2013 г. – участие в честването на Деня на адвокатската професия и 151 години от създаването на адвокатурата в Сърбия

06.02.2012 г. – 10.02.2012 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на Съвета на европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел ССВЕ, гр. Виена, Австрия