​Указ № 1842 за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ № 1842 за адвокатурата, ДВ бр.96 от 3.XII.1976 г.


Указ за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ за адвокатурата, ДВ бр.49, 10.VІ.1952г.


Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърдена със Заповед на Министерство на правосъдието от...


Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите. Утвърден с Указ № 306 от ІІІ.1949 г., ДВ бр.69 от 26.ІІІ.1949 г.


Закон за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 26 от 16.Х.1947 г., ДВ бр.257 от 5.ХІ.1947 г.


Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 218 от 14.VІІ.1938 г., ДВ бр.157 от 21.VІ...


Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите. Утвърден с Указ № 472 от 5.VІІІ.1936 г., ДВ бр.177 от 8.VІІІ.1936 г.


​Правилник за общата работа и дисциплинарната дейност на адвокатските съвети

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за общата работа и дисциплинарната дейност на адвокатските съвети ДВ бр.42 от 25.V.1934 г.


Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за начина за избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърден с Указ № 14 от 2.II.1926 г., ДВ бр.260, от 17.II.1926 г.


Закон за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 49 от 1.VІІ.1925 г., ДВ бр.78 от 8.VІІ.1925 г., изм. и доп. бр.14 от 21.І.1935 г., бр.26 от 5.ІІ.1936 г.


Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г.

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатите от 1888 г. ДВ от 1921 г.


​Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство)

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за допълнение на военно-съдебния закон (отдел съдоустройство). Утвърден с Указ № 85 от 21.ХІІ.1921 г., ДВ бр. 225, 1921г.


Закон за държавните адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за държавните адвокати. Утвърден с Указ № 337 от 23.II.1921 г., ДВ бр.272 от 7.III.1921г.


Закон за изменение на чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за устройство на съдилищата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за изменение на чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за устройство на съдилищата. Утвърден с Указ № 73 от 19 ноемв...


Правилник за практическия изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за практическия изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 54 от 1911 г., ДВ бр.192 от 1.ІХ.1911 г.


Временни наставления за службата на държавните адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Временни наставления за службата на държавните адвокати ДВ бр.60 от 17.III.1900 г.


Правилник на Софийския адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на Софийския адвокатски съвет. Утвърден с Указ № 26 от 10.II.1899 г., ДВ бр.47 от 3.III.1899 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни