Брой 08/2002 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 7/2002 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"сп. Адвокатски преглед 2001

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"сп. Адвокатски преглед 2000

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 1 от 1999 г.

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

​Указ № 1842 за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ № 1842 за адвокатурата, ДВ бр.96 от 3.XII.1976 г.


Указ за адвокатурата

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Указ за адвокатурата, ДВ бр.49, 10.VІ.1952г.


Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Наредба-правилник за начина на избирането и за вътрешната уредба на Висшия адвокатски съвет. Утвърдена със Заповед на Министерство на правосъдието от...


Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на адвокатската каса, изработен по чл. 35 от закона за адвокатите. Утвърден с Указ № 306 от ІІІ.1949 г., ДВ бр.69 от 26.ІІІ.1949 г.


Закон за адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Закон за адвокатите. Утвърден с Указ № 26 от 16.Х.1947 г., ДВ бр.257 от 5.ХІ.1947 г.


Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник за теоретико-практически изпит на кандидатите за съдебна длъжност и за адвокати. Утвърден с Указ № 218 от 14.VІІ.1938 г., ДВ бр.157 от 21.VІ...


Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите

Висш адвокатски съвет / История на ВАдвС

Правилник на спестовната каса за взаимоосигуряване на адвокатите. Утвърден с Указ № 472 от 5.VІІІ.1936 г., ДВ бр.177 от 8.VІІІ.1936 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни