НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДА


Adv7_2011_2.pdf
pdf, 108 KB

ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АДВОКАТУРАТА В ГР. РУСЕ, 4.06.2011 Г.

ДИСКУСИИ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА