Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 26-02-2009г пред ОСНК дали извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен ак...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 19-03-2009г пред ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на каса...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 24.09.2009 г. по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС допустимо л...


Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2009 г. (обновено) по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС по някои въпроси, свърз...


Становище по тълкувателно дело № 2/2009г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСГК ,насрочено за 30-09-2009 г., приложима ли е нормата на чл. 7 , от ЗВСОНИ по отношение на конфискувани...


Становище по тълкувателно дело № 2/2009г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2009г., ОСНК, насрочено за 02.04.09 г.По искане от главния прокурор на Република България относно противоречиво реш...


Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСНК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с приложението на чл. 23-25 НК.


Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 3/2009 г. ОСГК на ВКС при разрешаване на спора за противоречиво решавания въпрос е ли процесуална предпоставка з...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 3.12.2009 г. да се отговори на 2 въпроса: 1.Налице ли е нищожност и...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСГК на ВКС, за прилагане на закона при разрешаване на спора за правния режим на приватизационните сде...


Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2009 г. ОСНК на ВКС по въпроса следва ли подсъдимият, който е признат за виновен, да заплати адвокатско възнагражде...Брой 11-12/ м. ноември-декември 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/ м. октомври 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2008 г.

Календар / Международна дейност

23.05.2008 г. - участие в среща със 62 съдии от Цюрих, София.22 - 24.05.2008 г. – участие в Пленарната сесия на CCBE в гр. Будапеща, Унгария25 - 29.05...


Брой8-9/ м. август-септември 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой7/ м. юли 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой5-6 / м. май-юни 2008

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни