Брой 5/м. май 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1-2/м. януари-февруари 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:1/2009 г., относно приложението на чл. 166, ал. 2 АПК за предварително изпълнение на общ или индивидуален администрат...


Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009)

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2009 г. (17-03-2009) Протест подаден от прокурор от районната прокуратура до съответния административен съд за отмя...


Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2009 г. (11-09-2009) Възстановяват ли се сроковете по чл.72 е чл 86 от ЗДДС или се дават нова възможност и срок за...


Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2009 г. относно искане на Главния прокурор до Върховния административен съд (ВАС) за издаване на тълкувателно реше...


Становище по тълкувателно дело №:5/2009 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2009 г., относно заплащането на разноски за юрисконсултско възнаграждение в съдебно-административното производство...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ  за приемане на тълкувателно решение по въпроси във връзка с прилагането на ЗВСВОНИ, и по-специално – имат ли сила на пресъдено нещо...


ИСКАНЕ

Становища / Върховен касационен съд

ИСКАНЕ за приемане на тълкувателно решение относно приложимостта на чл. 7 от ЗВСВОНИ по отношение на имущества, конфискувани по присъда, постанов...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 26-02-2009г пред ОСНК дали извършването на данъчна ревизия и издаването на ревизионен ак...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 19-03-2009г пред ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с основанията за допускане на каса...


Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело. № 1/2009 г. насрочено за 24.09.2009 г. по искането за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК на ВКС допустимо л...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни