13-15.12.2012 г. – участие в 43-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия

28.11.2012 г. - 02.12.2012 г. – участие в пленарното заседание на ССВЕ, гр. Страсбург, Франция

30.10.2012 г. - 05.11.2012 г. – участие в конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA), гр. Дрезден, Германия

06-08.06.2012 г. – участие при представянето на изследване на тема „Ефективната защита в наказателното производство в Източна Европа”, гр. Брюксел, Белгия

03-07.06.2012 г. – участие в конференция – обучение във връзка с проекта „Усъвършенстване на компетентността на адвокатите относно изпълняване изискванията на критериите за допустимост, изработени от Европейския Съд по правата на човека”, гр. Страсбург, Франция

31.05.2012 г. – среща с представителна група юристи от Туркменистан

11-13.05.2012 г. – участие в 57-та годишна Асамблея на македонската адвокатура, гр. Скопие, Македония

11-12.05.2012 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет и пленарната сесия на ССВЕ, гр. Виена, Австрия

21.04.2012 г. – участие в откриването в 16-та Асамблея на столичните адвокатури от черноморския регион, гр. София

29.03.2012 г. – 1.04.2012 г. – участие в семинара по медицинско право „Лекарска отговорност и грешка”, гр. Шкойдиц, Федерална република Германия

15-18.02.2012 г. – участие в заседанието на Изпълнителния комитет на ССВЕ в гр. Виена, Австрия

09-11.02.2012 г. – участие в 10-годишната сесия на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел, Белгия

27.01.2012 г. – среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с г-н Мартен Щеенбек, съдия от Холандия, представител на Международната асоциация на съдиите