ТЪРЖЕСТВЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АДВОКАТУРАТА И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА“, ПОСВЕТЕНА НА 125-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (София, 22.11.2013 г., Съдебната палата, Зала „Тържествена“)

СТАТИИ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА