1. формулиране и защитаване на правна теза;

2. анализ на съдебната практика;

3. решаване на казуси;

4. извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи;

5. академично писане;

6. участие в дебати, реторика и съдебна реторика;

7. подготовка и провеждане на преговори по юридически казус;

8. подготовка на проекти на юридически документи, включително на нормативни актове, договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, жалби, подготовка на пледоарии, административни актове, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, съдебни актове и други процесуални документи;

9. професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие;

10. юридическа професионална етика.

Въвежда се още учебна практика от втори до пети курс и се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността „Право“. Предлага се езиково обучение като избираема дисциплина във всички юридически факултети. Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с редовната форма.

С новата Наредба се въвеждат единни държавни изпити за студентите по “Право” във всички юридически факултети.

За изработване на актуализираните правила Министерството на правосъдието взе предвид и резултатите от направената анкета, в която над 1800 студенти и практикуващи юристи изразиха позицията си за реформата в юридическото образование.

С пълния текст на Наредбата може да се запознаете от прикачения файл.

Източник: Министерски съвет

Още по темата:

https://defakto.bg/2022/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d...

https://news.lex.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85...

http://www.focus-news.net/news/2022/07/06/2953801/...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11960248

https://offnews.bg/obshtestvo/promeniat-iz-osnovi-...