Протокол № 85/16.04.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 84/09.04.2021 г. от извънредно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 92/16.07.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 92/16.07.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Брой 6/юни 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.07.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.07.2021 г.


ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА HELP ЗА БЪЛГАРИЯ ТОМИСЛАВ ТОШКОВ (HELP INFO POINT) БЕШЕ ИЗБРАН В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (HELP PROGRAMME OF THE COUNCIL OF EUROPE)

Актуално / Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА HELP ЗА БЪЛГАРИЯ ТОМИСЛАВ ТОШКОВ (HELP INFO POINT) БЕШЕ ИЗБРАН В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВ...


Брой 5/май 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Адвокатурата: Ако не е изпълнил уговорката за плащане на цената, купувачът не може да иска обявяване на договора за окончателен

Актуално / Новини

Ако по предварителния договор има уговорка за финализирането на сделката след плащане на цялата цена, той не може да бъде обявен за окончателен по иск...


Становище по конституционно дело №5 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №5 / 2021 г., образувано по искане на президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от...


Протокол № 91/18.06.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 91/18.06.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвСПротокол № 90/11.06.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 90/11.06.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 89/28.05.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 89/28.05.2021 г. от редовно заседание на ВАдвС


Протокол № 88/21.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 88/21.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 87/14.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 87/14.05.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2020 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следният въпрос: „Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, ко...


Становищe по конституционно дело №7 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становищe по конституционно дело №7 / 2021 г. , образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. в...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни