Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

Актуално / Избори за висши органи на адвокатурата 2021 г.

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.


Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

Актуално / Новини

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 13 ЮНИ 2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява отговорите от вторат...


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 13 ЮНИ 2021 г.

Актуално / Новини

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява отговорите от вторат...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.06.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 13.06.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...
Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 17.06.2021 г.

Актуално / Новини

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 17.06.2021 г.


Отказ за вписване от АС - Благоевград на Христина Стоянова Джартова

За председатели на АС / Откази за вписване

Отказ за вписване от АС - Благоевград на Христина Стоянова Джартова


Отказ за вписване от АС - Благоевград на Иванка Стоянова Христова

За председатели на АС / Откази за вписване

Отказ за вписване от АС - Благоевград на Иванка Стоянова Христова


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 18.06.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 18.06.2021 г.


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 12 ЮНИ 2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява верните отговори от...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.06.2021 г., от 14:00 ч., регистрация от 13:15 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАД...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 12 ЮНИ 2021 г.

Актуално / Новини

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – обединени Есенна сесия-2020 г. и Пролетна сесия-2021 г. обявява верните отговори от...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.06.2021 г., от 14:00 ч., регистрация от 13:15 ч.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА (12.06.2021 г.) И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ИЗПИТА (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАД...


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Решение №3445/11.06.2021 г. на Висшия адвокатски съветКомисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, след провеждане на първата част...


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати

Актуално / Новини

Решение №3445/11.06.2021 г. на Висшия адвокатски съветКомисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, след провеждане на първата част...


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни