Съдът на ЕС: Пребиваващ в друга страна от ЕС има право на обезщетения за деца в родината му, дори и да е безработен

Актуално / В медиите

Гражданин на Европейския съюз (ЕС), който пребивава в друга държава-членка има право на обезщетения за децата си, които са в родината му, дори и да е...


Домашното насилие вече е престъпление с промени в Наказателния кодекс

Актуално / В медиите

Всички форми на домашно насилие вече са престъпление, след като парламентът даде дефиниция на "домашно насилие" в окончателно приетите промени в Наказ...


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет-2018 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


Върховният съд за новите подсъдност, такси и закрити заседания в АПК

Актуално / В медиите

Пленумът на Върховния административен съд преди седмица прие становище по делото в Конституционния съд (КС) за последните промени в Административнопро...


Годишен финансов отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2018 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


Решение на ВАдвС за свикване на Общото събрание на адвокатите от страната на 23-24 февруари 2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната

На извънредното си заседание, проведено на 11.01.2019 г., Висшият адвокатски съвет прие:Решение № 1510 На основание чл. 122, ал. 1, т. 1, във връзк...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 08.02.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 08.02.2019 г.


Протокол № 37 от заседание на ВАдвС от 18.01.2019 г.

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 37 от заседание на ВАдвС от 18.01.2019 г.


Протокол № 36 от извънредно заседание на ВАдвС от 11.01.2019 г.​​

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 36 от извънредно заседание на ВАдвС от 11.01.2019 г.


Брой 11/ноември 2018

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Агенцията по вписванията: В петък започва обявяването на действителните собственици на фирмите

Актуално / В медиите

От 1 февруари до 31 май 2019 г. фирмите са длъжни да заявят за вписване в Търговския регистър данни за техните действителни собственици. Това напомних...


Международна дейност - 2018 г.

Календар / Международна дейност

На 11.01.2018 г. – участие в тържествената церемония по откриване на българското председателство на Съвета на ЕС. От 25 – 28.01.2018 г. – участие в о...


Публикуваха за обсъждане два от законите, с които ще се заменят Закона за движение по пътищата

Два от законите от общо трите, които ще заменят действащия Закон за движение по пътищата, бяха публикувани в портала за обществени консултации към Мин...


Публикуваха за обсъждане два от законите, с които ще се заменят Закона за движение по пътищата

Два от законите от общо трите, които ще заменят действащия Закон за движение по пътищата, бяха публикувани в портала за обществени консултации към Мин...


Публикуваха за обсъждане два от законите, които ще заменят Закона за движение по пътищата

Актуално / В медиите

Два от общо трите закона, които ще заменят действащия Закон за движение по пътищата, бяха публикувани в портала за обществени консултации към Министер...


Публикуваха за обсъждане два от законите, с които ще се заменят Закона за движение по пътищата

Два от законите от общо трите, които ще заменят действащия Закон за движение по пътищата, бяха публикувани в портала за обществени консултации към Мин...


Александър Корнезов и Марияна Кънчева с нови мандати в Общия съд на ЕС

Актуално / В медиите

Министерският съвет подкрепи предложенията за подновяване на мандатите на българските съдии в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург – Марияна Кън...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни