През 2009 г. той поискал от властите там да му отпуснат обезщетение за двете му деца, които живеели в Румъния, след като вече 6 години работел в Ирландия. След 2009 г. обаче Богату загубил работата си и в следващите 6 години получавал обезщетения за безработица и след това по болест.

Властите го уведомили, че ще уважат молбата му за семейни обезщетения, но не и за периода от април 2010 г. до януари 2013 г, когато е бил безработен. Богату оспорил решението.

Висшият съд в Ирландия е сезирал Съда на ЕС, който да тълкува Регламента за координация на системите за социална сигурност. В решението си СЕС пише, че според Регламента, гражданин на ЕС има право на семейни обезщетения без значение в коя държава-членка са децата му и не изисква той да работи, за да ги получава. Съдът отбелязва, че семейните обезщетения за пребиваващи в друга държава членка деца могат да се дължат на различни основания, а не само за работа.

„За да има дадено лице право на семейни обезщетения в компетентната държава членка за своите деца, които пребивават в друга държава членка, не е необходимо нито това лице да извършва дейност като заето лице в първата държава членка, нито да получава от нея парично обезщетение поради или вследствие на такава дейност“, се казва в решението на съда.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8...