След среща между ръководствата на ВАдвС и ДАНС: Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС

Актуално / В медиите

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и няма да ги изпра...


Съдът на ЕС за чл. 251 от НК: Отнемането на недекларирани на границата пари, комбинирано със затвор или глоба, противоречи на правото на ЕС

Актуално / В медиите

Отнемането в полза на държавата на сумата, която не е декларирана при преминаване на външната граница на ЕС, в комбинация със затвор или глоба, предви...


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ /ЗМИП/

Актуално / Новини

На 15.02.2019 година, от 14.00 часа се проведе среща между ръководството на Висшия адвокатски съвет и ръководството на ДАНС, на която бяха разгледани...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.02.2019 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.02.2019 г.


КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните.

Актуално / GDPR (General Data Protection Regulation) • Актуално / Новини

На свое редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични да...


Адв. Иван Демерджиев пое щафетата в пловдивската адвокатска колегия

Актуално / В медиите

Адв. Иван Демерджиев официално прие председателстването на пловдивската адвокатска колегия. На церемонията тази вечер той пое щафетата от бившия първи...


СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА - 2018 Г.

Общо събрание / Протоколи от Общото събрание на адвокатите от страната


СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА - 2017 Г.

Общо събрание / Протоколи от Общото събрание на адвокатите от страната


Новата наредба за юридическата правоспособност вече е факт, влиза в сила от 2020 г.

Актуално / В медиите

Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се сл...


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет-2018 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и докладиРЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2018 г.

За членове / Актове на Общото събрание на адвокатите от страната

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2018 г.


РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2017 г.

За членове / Актове на Общото събрание на адвокатите от страната

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2017 г.


Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 15.02.2019 г.​​

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно заседание на ВАдвС на 15.02.2019 г.


УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО СУ "Климент Охридски" ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 23-24 ФЕВРУАРИ 2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната

Уведомяваме Ви, че достъпът до сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към аудитория 272 – гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, за п...


В Народното събрание беше валидиран юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

Актуално / В медиите

В Народното събрание беше валидиран юбилеен пощенски блок с марка, първодневен плик и печат, посветени на 140-ата годишнина от Учредителното събрание...


Фирма осъди парламента и Агенцията за приватизация за 120 000 лв.

Актуално / В медиите

Бившето държавно предприятие „Изгрев“ осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизаконен контрол (АПСК) да му платят обезщетени...


Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 01.01.2018 г. - 22.02.2019 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни