• писменият изпит ще се проведе на 11 и 12 ноември 2017 г. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
  • устният изпит ще се проведе на 25 ноември 2017 г. (за допуснатите кандидати) в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4.

Подробна информация за провеждането на изпита е публикувана в секция „Изпити за адвокати и младши адвокати“.