адв. Димитър Радев Вълчев

Членове на ВАдвС


адв. Ели Иванова Христова

Членове на ВАдвС


адв. Ина Николаева Лулчева

Членове на ВАдвССтановищe по конституционно дело №12 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №12 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 64, ал. 2, изречение...


Становищe по конституционно дело №11 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №11 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 17...


Становище по конституционно дело №10 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становищe по конституционно дело №10 / 2021 г., образувано по искане на Омбудсмана за обявяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта...


Новият състав на Висшия адвокатски съвет встъпи в длъжност и проведе първото си заседание

Актуално / Новини

Новият състав на Висшия адвокатски съвет встъпи в длъжност и проведе първото си заседание. Датата 6 август беше избрана за конститутивното заседание,...


Конститутивното заседание на новоизбрания Висш адвокатски съвет ще се проведе на 06.08.2021 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, На 06.08.2021 г., петък, от 10 ч., в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", ще се проведе конститутивно заседание на новои...


Увеличават възнаграждението на служебните адвокати от 1 октомври

Актуално / Новини

Чувствително увеличение на заплащането на адвокатите, които предоставят правна помощ, предлага Министерството на правосъдието. То огласи за обществено...


Предложение до Общото събрание на Гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд за образуване на тълкувателно дело по някои въпроси на изпълнителното производство

Становища / Върховен касационен съд

Предложение до Общото събрание на Гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд за допълване предмета на т. д. №2/2021 г. ОСГКТК на...


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 30.07.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 30.07.2021 г.


Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността и на §2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародв...


Протокол № 86/28.04.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни