10 – 14.02.2010 г. – участие в Президентската конференция в гр. Виена, Австрия

29.04.2010 г. – участие в международна конференция на тема „Влиянието на договора от Лисабон върху работата и практиката на европейските съдилища” в София

12.05.2010 г. – посещение на делегация от 8 адвокати от Косово при председателя на Висшия адвокатски съвет, организирано от Българския институт за правни инициативи

9 – 24.05.2010 г. – участие в Генералната асамблея на Федерацията на европейските адвокатури (FBA) в Екс на Прованс, Франция

20 – 24.05.2010 г. – участие в 112-та Пленарна сесия на ССВЕ в гр. Малага, Испания

7.06.2010 г. – Висшият адвокатски съвет се присъединява към Резолюцията на Съвета на Парижката адвокатска колегия от 1 юни 2010 г., с която се осъжда ареста на Петер Ерлингер на 28 май 2010 г. в Кигали (Руанда), който е адвокат на защитата пред Международния наказателен съд за Руанда (TRIR), президент на Асоциацията на адвокатите на защитата на TRIR и професор в колежа по право „Уйлям Мичъл” в Сент Пол, Минесота

17 – 20.06.2010 г. – участие в Конференцията на Балканските адвокатури в гр. Солун, Гърция

24 – 26.06.2010 г. – участие в конференция на тема: „Ефективната защита по наказателни дела в Европа: напредъкът след Стокхолм” в гр. Брюксел, Белгия

21 – 23.10.2010 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на CCBE в гр. Брюксел, Белгия

22 – 23.10.2010 г. семинар на Висшия дисциплинарен съд в гр. Солун, Гърция

30.10.2010 г. – 3.11.2010 г. участие в конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA) в гр. Истанбул, Турция

11.11.2010 г. – коктейл на Висшия адвокатски съвет за участниците в Балканския правен форум в София

12.11.2010 г. – участие на председателя на Висшия адвокатски съвет и главния секретар Варентин Бенатов в тържественото подписване в гр. Благоевград на договор за сътрудничество между Адвокатската колегия – Благоевград и Адвокатската колегия – Бурса, Турция

19.11.2010 г. – подписване в гр. София на договор за сътрудничество между Висшия адвокатски съвет и Гръцката адвокатура

25.11.2010 г. – 29.11.2010 г. – участие в откриването на Съдебната година в гр. Париж, Франция

25 – 28.11.2010 г. – участие в заседанията на Комитетите и Пленарната сесия на ССВЕ в гр. Брюксел, Белгия