Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г., по въпросите относно приложението на чл. 415в от Кодекса на труда (КТ).


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., (21.01.2011 г.) по въпроса какви са правомощията на първоинстанционния административен съд относно допусти...


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., на въпрос могат ли заинтересовани граждани и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовет...


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивните определения, с които се дава р...


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНК на ВКС по прилагането на нормата на чл. 59 от НК след изменението й (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),  


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК по някои въпроси, свързани с приложението на ч...


Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г., по поставения за тълкуване въпрос относно приложението на чл. 123а КТ  


Становище по тълкувателно дело №2/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г., ОСНК на ВКС относно приложението на чл. 78а НК за извършените след 13.10.2006 г. престъпления при условията...


Становище по тълкувателно дело 2/2010г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската правосл...


Становище по тълкувателно дело №2/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 28...


Становище по тълкувателно дело №3/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2010 г. по описа на ОСГК на ВКС дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ автома...


Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г., по искане  ОСТК на ВКС да преразгледа свое Тълкувателно решение №1 от 15.06.2009 г. на...


Становище по конституционно дело № 9/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 9/2010 г. по искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и чл...


Становище по конституционно дело № 10/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 10/2010 г. по искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответст...


Становище по конституционно дело № 17/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 17/2010 г. образувано по искане на 54 народни представители от XXXXLI Народно събрание, за обявяване на противоконс...


Становище по конституционно дело № 19/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 19/2010 г. за установяване на противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни