СТАТИИ

КРЪГЛА МАСА „ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН”

20 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО”

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ”

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА