16 АПРИЛ – ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

за престъпления, представляващи проявни форми на организираната престъпност, и за корупционни престъпления

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА