17 - 19.02.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ в гр. Виена, Австрия

11 -14.03.2009 г. – участие в Деня на Хърватската адвокатура в Загреб, Република Хърватска

25 - 28.03.2009 г. – участие в заседание на Постоянния комитет на ССВЕ

11 - 13.04.2009 г. – посещение в Република Гърция на администрацията на Националното бюро за правна помощ и на Висшия адвокатски съвет

14 - 17.05.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет и в Пленарното заседание на ССВЕ в гр. Копенхаген, Дания

19 - 24.05.2009 г. – участие в Конгреса на Европейските адвокатури в гр. Брюж, Белгия

27 - 31.05.2009 г. – участие в проведената в Скопие, Македония, съвместна регионална конференция на Германската федерална адвокатура, Германската фондация за международно правно сътрудничество Deutsche Stiftung и Македонската адвокатура на тема: „Текущи правни и практически проблеми на независимостта при упражняването на адвокатската професия“

2 - 6.06.2009 г. – участие в съвместен семинар на Хърватската адвокатура и Адвокатската колегия на Англия и Уелс в гр. Дубровник, Република Хърватска

24 - 27.06.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ в гр. Букурещ, Румъния

29.09.2009 г. - 3.10.2009 г. – участие в откриването на съдебната година в гр. Лондон, Англия

27.10.2009 г. - 31.10.2009 г.– участие в конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA) в гр. Севиля, Испания

9 - 11.11.2009 г. – участие в тържественото честване на 50-годишнината от създаването на Съда по правата на човека в Страсбург, организирано от Атинската адвокатска колегия

12.11.2009 г. - посещение във Висшия адвокатски съвет на делегация от марокански юристи

7 - 20.11.2009 г. – участие в организираната от Deutsche Stiftung международна конференция на тема „Държавата пред съда – ролята на административното право и административното съдопроизводство в развитието на правовата държава“, Дубровник, Република Хърватска

27 - 29.11.2009 г. – участие в Пленарното заседание на ССВЕ в гр. Брюксел, Белгия