130 ГОДИНИ УЧРЕДИТЕЛНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1879 – 2009 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА