ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОКЛАДИ


Осъдителни решения срещу България на Европейския съд по правата на човека (наказателни дела) - Йорданка Вандова
pdf, 173 KB
Осъдителни решения срещу България на Европейския съд по правата на човека – нарушения на член 6 и член 8 от Конвенцията и член 1 от Протокол 1 (граждански дела) - Георгина Петкова
pdf, 119 KB
Липса или неефективност на вътрешноправните средства за защита срещу нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) - Михаил Екимджиев
pdf, 127 KB
Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в светлината на Конвенцията за защита н аправата на човека и основните свободи - Емилия Недева
pdf, 117 KB
Гражданската конфискация на престъпно придобито имущество. Законопроектът на Министерството на правосъдието в светлината на международната практика и стандарти - Йонко Грозев
pdf, 62 KB