Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:7/2008 г. на ОС на ВАС насрочено за 2.12.2008 г по поставения въпрос: следва ли да се присъждат разноски от администр...


Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2008 г. насрочено за 26-01-2009  до  ОСГК и ТК на ВКС по поставения за тълкуване въпрос относно прил...


Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/08.12.2008 г. насрочено за 5.02.2009 г. ОСНК на ВКС за целта на съкратеното съдебно следствие да се постигне процес...


Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело1/9.12.2008 г., насрочено за 9.02.2009 г. от 14 часа., по искането от министъра на правосъдието до ОСГК на ВКС за издава...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни