23.05.2008 г. - участие в среща със 62 съдии от Цюрих, София.

22 - 24.05.2008 г. – участие в Пленарната сесия на CCBE в гр. Будапеща, Унгария

25 - 29.05.2008 г. – посещение във Висшия адвокатски съвет на координатора на програмата за обучение на Македонската адвокатска колегия г-н Светозар Ристески

29 - 30.05.2009 г. – участие в 35-тата годишна асамблея на Македонската адвокатура

26.06.2008 г. – Вечеря, дадена от Висшия адвокатски съвет на представителите от CCBE по повод на семинар по дисциплинарната дейност в София

27.06.2008 г. – откриване на семинара на CCBE по въпросите на дисциплинарната дейност

4.09. 2008 г. – участие в заседанието на Комисията по свободно движение на адвокати към ССВЕ

5.09. 2008 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет към ССВЕ

12.09.2008 г. – участие в професионалната програма на Швейцарското сътрудничество по наказателно право в рамките на опознавателно посещение в София на 130 швейцарски колегии, съдии, прокурори и адвокати

26.09.2008 г. – участие в ХІІІ-та Генерална асамблея на ВСВА – Асоциацията на столичните адвокатури на страните от Черноморския регион, София

9.10.2008 г. – участие в конгреса на Международния адвокатски съюз със седалище в Лондон (IBA), Буенос Айрес

14 - 19.10.2008 г. – участие в Конгреса на френските адвокати в гр. Лил, Франция

23 и 24.10.2008 г. – участие в Международната конференция на тема „Създаване на ефективна система за правна помощ в Република Сърбия” в гр. Белград, Сърбия

24.10.2008 г. – среща между представители на българската адвокатура и представители на Европейската комисия в рамките на партньорската проверка по Европейската заповед за арест

28.10.2008 г. - 2.11.2008 г. – участие в 52-я конгрес на Международния адвокатски съюз (UIA) в гр. Букурещ, Румъния

5 - 7.11.2008 г. – участие в Балканския правен форум в гр. София

6 - 9.11.2008 г. – участие в Конференцията за обучение на адвокати гр. Рим, Италия

11.11.2008 г. – среща с представители на Американската асоциация на юристите във връзка с индекса на прокуратурата, София

16 - 19.11.2008 г. – участие в Международната конференция на тема „Адвокатурата като двигател на развитието на правовата държава – пожелание или действителност” в гр. Дубровник, Хърватия

27 - 29.11.2008 г. – участие в Международната конференция на тема: „Към ефективни права при защитата в наказателния процес” в гр. Маастрихт, Холандия

27- 30.11.2008 г. – участие в заседанията на Комитетите и планираната сесия на ССВЕ в гр. Брюксел, Белгия

30.11.2008 г. - 2.12.2008 г. – участие в състава на българската делегация, водена от министъра на правосъдието в гр. Братислава, Словакия

4 - 8.12.2008 г. – участие в откриването на съдебната година на Парижката адвокатска колегия, гр. Париж, Франция