СТАТИИ


Актове на общинските съвети - Денчо Славов, адвокат от Сливен. 
doc, 224 KB
Някои законодателни недоразумения в административното правораздаване - Васил Петров, юрист. 
doc, 138 KB
Проблемът за противоречивата практика на административните органи при издаване на индивидуални и общи административни актове - Дарина Зиновиева , доцент по административно право и процес в Юридическия факултет на Пловдивския университет "П. Хилендарски".
doc, 60 KB
Едно забелязано несъответствие при необходимата защита - Веселин Вучков, доктор по право, преподавател по Наказателен процес в Академията на МВР. 
doc, 69 KB
Якоб Грим за поезията в правото - Валентин Брайков, адвокат от София. 
doc, 88 KB

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ"

В НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА