Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 10/2010 г. по искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Република България е страна, на § 8, т. 2 и т. 3 и § 22, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.Становище по конституционно дело № 9/2010 г. по искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и чл. 520 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).


© 2019 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body