Конституционен съд

Становища / Конституционен съдСтановище по конституционно дело № 19/2010 г. за установяване на противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство


Становище по конституционно дело № 17/2010 г. образувано по искане на 54 народни представители от XXXXLI Народно събрание, за обявяване на противоконституционност на §16 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд (ЗИЗНАФ)


Становище по конституционно дело № 10/2010 г. по искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Република България е страна, на § 8, т. 2 и т. 3 и § 22, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.Становище по конституционно дело № 9/2010 г. по искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и чл. 520 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни