Становище по тълкувателно дело №9/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК и ТК  по въпроса: “Следва ли кредиторите изрично да уведомят органа по чл. 3 от ЗППДОП (отм...


Становище по тълкувателно дело №9/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2013 г. ОСГК по следния въпрос: Предвидената в чл. 333, ал 3  от КТ, във връзка с § 1 , т. 6 от ДР на КТ,...


Становище по тълкувателно дело №10/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №10/2013 г. ОСГК   по следния въпрос: „Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал 1  от КТ, въ...


Становище по конституционно дело № 1 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 1 2013 г. по искането на група народни представители за установяванепротивоконституционност на чл. 11, ал. 5; чл. 7...


Становище по конституционно дело № 2 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 2013 г.   по искане от група народни представители от състава на 41-вото Народно събрание на Република...


Становище по конституционно дело № 3 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 3 2013 г., образувано по искане на 49-народни представители за установяване на противоконституционност на § 44...


Становище по конституционно дело № 4 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 4 2013 г. по искане от омбудсмана на Република България, за установяване на противоконституционност на разпоре...


Становище по конституционно дело № 5 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 5 2013 г. на Висшия адвокатски съвет по искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл....


Становище по конституционно дело № 6 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6 2013 г.  на Висшия адвокатски съвет по искането за  обявяване противоконституционност и несъответствие...


Становище по конституционно дело № 8 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 8 2013 г., образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на р...


Становище по конституционно дело № 12 2013 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 12 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС за обявяване на противок...


Брой 12/м. декември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 11/м. ноември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/м. октомври 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 9/м. септември 2012

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Държавен вестник - 2012 г.

Висш дисциплинарен съд / Дейности


Международна дейност - 2012 г.

Актуално / Международна дейност

13-15.12.2012 г. – участие в 43-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия28.11.2...


© 2019 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body