Става ли КС „власт над властите“ и кой ще ни пази от пазачите – акценти от особеното мнение на двама съдии

Актуално / В медиите

В края на април Конституционният съд (КС) постанови решение, с което изостави серия от виждания, възприети от десетилетия в собствената му практика и...


Протокол № 64/08.05.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 63/22.04.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2020 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 64/08.05.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 64/08.05.2020 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


ВАС: Заповедта за предварително изпълнение на мерките на Ананиев е нищожна

Актуално / В медиите

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна заповедта на здравния министър, с която беше допуснал предварително изпълнение на 8 негови предх...


брой 3-4/март-април 2020

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за обявяване на противоконституционност на § 5 – 8 от Преходни и заключителни разпоредби от Закон за изменение и доп...


Искане за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта и на § 9 и § 10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Становища / Конституционен съд

Искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на: чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта (Обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г...


Актуализирани препоръки с цел намаляване на риска от разпространение на коронавирусната инфекция

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,Във връзка с обявената с решение на Министерски съвет от 13 май 2020 г. извънр...


КС се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2019 г.

Актуално / Новини

Днес, 14.05.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 9/2019 г., с което отхвърли искането на състав на Върховния...


МС обяви извънредна епидемична обстановка до 14 юни, здравният министър издаде 4 заповеди

Актуално / Новини

Министерски съвет взе решение в България да бъде обявена извънредна епидемична обстановка (ИЕО) за един месец – до 14 юни. Във връзка с това здравният...


Радев подписа указа за Закона за здравето, но сезира Конституционния съд

Актуално / В медиите

Държавният глава Румен Радев нееднократно е призовавал отговорните институции към планирано и управляемо излизане от извънредното положение. Липсата н...


СГС отсрочва делата от 18 до 22 май

Актуално / Съобщения

С нова заповед от днес, 13.05.2020 г., се отсрочват делата в Софийски градски съд за периода от 18 до 22 май включително.Заповедта е във връзка с реше...


Съдийската колегия на ВСС прие мащабни мерки за връщане на съдилищата към нормалността

Актуално / В медиите

Осем от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) - Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Вероника...


СГС отсрочи делата, насрочени за 14 и 15 май

Актуално / Съобщения

Със заповед на председателя Алексей Трифонов Софийският градски съд отсрочи откритите съдебни заседания, насрочени за 14 и 15 май, с изключение на зас...


Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2019 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:"Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали...Допълнение към предложение до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение относно състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 НК

Становища / Върховен касационен съд

Допълнение към предложение до председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение относно състава на...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни