Становище по тълкувателно дело №6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е...


Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г. ОСГК и ТКна ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроси 23 и 24.


Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 22 въпроса, свързани с размерите на държавните такси по определени...


Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 11 въпроса, първият от които е за производството по вписване...


Становище по тълкувателно дело №7/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Съставлява ли личното...


Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по въпросите:  При какви предпоставки е допустимо предявява...


Становище по тълкувателно дело №9/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г ., ОСГК на ВКС Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът,...


Становище по тълкувателно дело № 10/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 10/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС , насрочено за 27.09.2012 г., 15,30 ч. за противоречива практика по въпроса допуст...


Становище по тълкувателно дело № 11/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 11/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 11.10.2012 г., 15 ч. по поставените за тълкуване въпроси в Иска...


Становище по тълкувателно дело №12/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №12/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса От кога следва да се счита, че започва да тече срок за обжалва...


Стaновище по тълкувателно дело №13/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Стaновище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроса: Допустимо ли е в производството за разпределение...


Становище по тълкувателно дело №13/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса, „Допустимо ли е да се иска разпределение на ползването на съ...


Становище по конституционно дело № 4/2012 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 4/2012 г. по искането на омбудсмана да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от...


Становище по конституционно дело № 6/2012 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6/2012 г. по искането за обявяване на противоконституционността на целия Закон за отнемане в полза на държавата на...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни