ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно ЕАР

Актуално / Новини • Актуално / Съобщения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Считано от 18.11.2021 г., в изпълнение на свое решение от проведено на 11.11.2021 г. заседание, ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ сключи До...


Становище по конституционно дело №15 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №15 / 2021 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоко...


Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2021 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос:„При прилагане на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съ...


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УСТНИЯ ИЗПИТ НА 20.11.2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Устният изпит на есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2021 г. ще се проведе на 20.11.2021 г., събота, от 09.00 ч...


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УСТНИЯ ИЗПИТ НА 20.11.2021 г.

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Устният изпит на есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати` 2021 г. ще се проведе на 20.11.2021 г., събота, от 09.00 ч...


Съдия Павлина Панова е новият председател на Конституционния съд

Актуално / Новини

За пръв път в историята на Конституционния съд жена е избрана за негов председател.Днес, 16.11.2021 г., в съответствие с чл. 147, ал. 4 от Конституция...


Адвокат, подслушван покрай клиент, осъди държавата в Страсбург

Актуално / В медиите

Адвокат Васил Василев осъди България в Европейския съд по правата на човека, заради подслушан разговор с негов клиент, който не само че не е унищожен,...


Янаки Стоилов и Соня Янкулова положиха клетва като конституционни съдии

Актуално / Новини

На официална церемония в Конституционния съд клетва като конституционни съдии положиха проф. Янаки Стоилов, избран от квотата на президента, и Соня Ян...


ПУБЛИЧНА ПОКАНА от ВАдвС за представяне на кандидатури за специалист с профил "Управление на проекти (Project Management)"

Актуално / Новини • Актуално / Събития

Висшият адвокатски съвет обявява отворена позиция за специалист с профил „Управление на проекти (Project Management)“. Задължения и отговорности •...


Служба "Съдебно деловодство - адвокатска стая" на СГС с ново работно време

Актуално / Съобщения

Считано от петък, 12.11.2021 г., служба „Съдебно деловодство - адвокатска стая“ на Софийски адвокатски съд ще работи с граждани и адвокати както в инт...


СЕС: Издавани от България европейски заповеди за разследване противоречат на правото на ЕС

Актуално / В медиите

Издаваните от България европейски заповеди за разследване (ЕЗР), с които се иска претърсване, изземване или разпит на свидетел чрез видеоконферентна в...


ВКС с ново тълкувателно дело за стандарта на доказване на пропуснати ползи при деликт

Актуално / В медиите

Какъв е стандартът на доказване на пропуснатите ползи при деликт ще разяснят Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в но...


Наличието на определено количество антитела ще се признава за издаване на „зелен сертификат“ за територията на България от четвъртък

Актуално / Новини

„От четвъртък, 11 ноември, за „зелен сертификат“, който да се използва на територията на България, ще се признават лабораторни изследвания, доказващи...


Членове на ВАдвС се срещнаха с новия директор на Регионалната антикорупционна инициатива

Актуално / Новини

Днес председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев се срещна с новия директор на Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) Десис...


Напомняне относно ПУБЛИЧНА ПОКАНА от ВАдвС за представяне на оферти отн. услугата "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (Project Management)"

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет напомня за отправена на 03.11.2021 г. публична покана за представяне на писмени оферти относно предоставяне на следната услуг...


ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 7 НОЕМВРИ 2021 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2021 г. обявява отговорите от втората част на писмения изпит – казуси,...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 07.11.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.11.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 07.11.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 07.11.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.11.2021 г., ОТ 09:00 ч.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 07.11.2021 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни